GETUIGENISSEN VAN NABESTAANDEN

 


 

 

Laat onze doden met rust!

"Gemeentebestuur Heusden-Zolder vult eigengereid de
betekenis van 805 graven voor nabestaanden in,
en raakt mensen tot in diepste van hun ziel"

 

Het krantenartikel 'Petitie tegen ontruimingen' (HBvL - 23/5/2012) zorgde voor massale emotionele reacties. Nabestaanden voelen zich zwaar gechoqueerd bij de geplande grafontruimingen in Heusden-Zolder en zijn boos.

Een beklemmende machteloosheid gaat gepaard bij de brutale eenzijdige beslissing van het schepencollege te Heusden-Zolder, waarbij geen enkele dialoog met familieleden gepaard ging.

Waar mannen zich bij het uiten van hun ongenoegen zich eerder beperken tot een zakelijk uiten van hun grieven, geven vrouwelijke nabestaanden hun gevoelens voluit te kennen. Maar één ding is zeker: de massale grafontruimingen treffen heel wat mensen tot in het diepste van hun ziel. En elk verdriet en boosheid gaat samen met een eigen verhaal, een verhaal waar verantwoordelijken voor de aangekondigde ravage zich blijkbaar onbewust van zijn...

In de nasleep van gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012 nodigen wij burgemeester Mario Borremans (N-VA) en de nieuwe ploeg bestuursverantwoordelijken uit, om kennis te nemen van onderstaande grieven en verzuchtingen van nabestaanden, als gevolg van het beleid van hun voorgangers in Heusden-Zolder.

 

 

GETUIGENIS: "Doden met rust laten is oud teken van beschaving..."

Van: L. Verboven
Verzonden: donderdag 31 oktober 2013 10:58
Aan: mario.borremans@heusden-zolder.be
Onderwerp: oud en nieuw kerkhof Bolderberg


Geachte heer burgemeester,

Hierbij protesteren wij ten zeerste tegen de geplande opgravingen van de graven op het kerkhof van Bolderberg.

Het echtpaar Adolf en Maria Raymakers-Cox werd eerder al opgegraven op het oude kerkhof in Bolderberg omdat dit zou worden opgeheven. Wij hebben het advies destijds gevolgd en hen dus laten verplaatsen op eigen kosten naar het nieuwe kerkhof. Maar wat blijkt nu? Dit oude kerkhof is ondertussen geklasseerd - de graven blijven behouden - en de graven van het nieuwe kerkhof worden ontruimd. Dit is toch absurd. Als wij destijds dit gemeentelijk advies niet hadden gevolgd, zouden zij nog steeds begraven liggen onder de schaduw van de kerk op het oude kerkhof.

Bijgevolg aanvaarden wij enkel dat, in geval van opgraving, zij terug verplaatst worden naar hun oude rustplaats op het oude kerkhof van Bolderberg.
Als dit niet gevolgd wordt, ziet u allicht ook in dat wij in een totale willekeur belanden. Welk vertrouwen kunnen burgers dan nog in de wet of haar uitvoerders behouden?

Mogen wij er u tevens aan herinneren dat het een oud teken van beschaving is om doden met rust te laten? Dit zou al de tweede keer zijn dat deze doden worden opgegraven!

Met vriendelijke groeten,

L. Verboven
en Familie Raymakers


OPEN BRIEF 

aan de burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder van een gekwelde nabestaande

                                                                            

                                                                             College van burgemeester en schepenen
                                                                             Heldenplein 1
                                                                             3550 Heusden-Zolder

AANGETEKEND

Xxxxx, 7 augustus 2012

Geachte mevrouw de burgemeester,
Geachte schepenen,

Naar aanleiding van de geplande grafontruimingen in Berkenbos en Bolderberg wil ik jullie graag in kennis stellen wat het graf van mijn dierbare moeder en broer voor mij betekent.

Ik hoop dat jullie de moeite zullen nemen om mijn schrijven met ernst te lezen.
Ik ervaar het immers als een grote schande om onze dierbaren na hun dood niet in vrede (die ze zeker verdiend hebben) te laten rusten.

Mijn moeder is, door god weet welk mirakel, levend uit het concentratiekamp gekomen en eraan ontkomen, om  op een hoopje mensen begraven te worden.
En jullie, mevrouw de burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder, durven haar nu opgraven om haar uiteindelijk toch in een massagraf te dumpen, zoals dat in de concentratiekampen werd gedaan!
Blijkbaar hebben jullie niet de minste voeling van wat de graven van mijn moeder en mijn broer voor mij betekenen.
Ik vraag me af hoe jullie als mens in mekaar zitten?
En hoe denken jullie wel dat ik dat als dochter moet beleven???

Ik was helaas maar zeven jaar toen mijn moeder overleed en slechts twaalf toen mijn broer stierf. Beseffen jullie wel wat me aangedaan wordt door hun graf te vernietigen?
Door jullie choquerende plannen is heel mijn leed, verdriet, droefheid, en heel die pijnlijke beleving terug naar boven gekomen. Voor mij is het weer opnieuw 'toen'.
Ik wil je mijn nachtmerries, mijn slapeloze nachten en mijn depressie wel doorgeven hoor.
En mijn medicatiekosten mogen jullie ook hebben.

Het is voor mij onmenselijk en bovenop het lijden en pijn dat ermee gepaard gaat, mogen we er zogenaamd zelf voor kiezen, om tot een herbegraven van onze dierbaren over te gaan. Maar dat wordt dan zo schandalig duur dat een gewone mens als ik, en waarschijnlijk nog vele anderen, dat niet kunnen bekostigen. We zullen ons noodgedwongen moeten inpassen in jullie onmenselijke intenties.

Kunnen jullie leven met een zuiver geweten om ons dat leed aan te doen en ons te treffen tot in het diepste van ons hart en onze ziel? Of kan het burgemeester Sonja Claes en schepenen niets maken en liggen ze er niet van wakker?

Ik kan het onmogelijk aanvaarden dat mijn moeder en broer op een hoop worden gestapeld, zoals in de concentratiekampen.

Geef ons tenminste een kans om onze dierbaren met respect te kunnen begraven met minimale kosten, want het is zo al moeilijk genoeg!
Want IK ben alvast niet degene die erom vraagt om de graven van mijn moeder en broer, en misschien later ook nog dat van mijn vader te laten ontruimen.

Of moeten onze dierbare overledenen die jarenlang in de Belgische mijnen werkten en hun verplichtingen als burgers nakwamen, zo behandelt worden in België?

Ik ben geenszins racistisch, maar probeer dat eens met mensen van Turkse of Marokkaanse origine. Voorzien jullie voor hen wel een speciale plaats waar hun grafrust wel gerespecteerd zal blijven?
Of is er sprake van positieve discriminatie?

Sinds het vernemen van de grafontruimingen ben ik diep bedroefd en depressief.
Ik hoop dan ook vurig dat de plannen gewijzigd worden en er naar andere oplossingen  worden gezocht, zodat iedereen weer tot rust kan komen. Ook mijn overleden moeder, broer en vader. En dat mijn nachtmerries en slapeloze nachten kunnen ophouden.

Kunnen jullie a.u.b. uw menselijke gevoelens wat meer naar boven laten komen?


Bij voorbaat dank voor uw begrip,

Xxxxx Xxxxx
slachtoffer van grafontuimingen in Berkenbos

Inhoudsloos beleefdheidsbriefje van burgemeester Sonja Claes volgt 3 weken later,
nadat gemeenteraadslid Jan Jans de brief voorlas tijdens gemeenteraad...

 

 

 

 

Ik was 3 jaar toen mijn vader stierf. Buiten een aantal foto's is zijn graf het enige wat er nog rest van mijn vader. Volgend jaar zullen er alleen nog maar de foto's zijn...
Naarmate ik ouder wordt mis ik mijn vader meer en meer. Hetgeen ik nooit gekend heb, een vader, probeer ik nu te zijn voor mijn kinderen.
In moeilijke omstandigheden heeft toen mijn moeder haar geld bijeen gezocht om een grafsteen voor mijn vader te kunnen betalen.
Het is onverantwoord en schandalig dat ze nu op haar oude dag (79 jaar), opnieuw zoveel geld moet ophoesten om een eigen plaats en gedenksteen te garanderen voor haar geliefde.
Als het gemeentebestuur een beetje respect heeft voor haar bewoners, zoekt ze naar andere oplossingen...

J. V.

 

Het graf van mijn zoon dat verdwijnt? Begrijpen jullie wel welke emotioneel impact dit teweeg brengt?
Neem mij dit niet af!
Alleen 'als moeder' kan je dat begrijpen, Sonja!!!
Het kan niet zijn dat men de laatste rustplaats van mijn zoon verstoort. Ontneem mij dit menselijk gevoel niet!!!

G. B. Zolder

 

"Mijn ouders zijn tamelijk vroeg gestorven en begraven op de begraafplaats van Bolderberg. We zouden het verschrikkelijk vinden moesten hun graven en ook deze van anderen worden opgeruimd."

H. J. - Hoeselt

 

"Deze graven opruimen getuigt van gebrek aan respect en kwetst de machteloze betrokken burgers diep.
Een laatste tastbaar en publiek aandenken aan het bestaan van mijn vader wordt daarbij vernietigd."

R. B. - Hasselt

 

"Ik ben 70 jaar en slecht te been. Ik woon vlakbij het kerkhof en ga er met mijn rollator dagelijks naar toe. Het graf van mijn zoon betekent zoveel voor mij.
Ik kan er met hem praten, huilen of gewoon naar zijn graf kijken.
Neem mij dit niet af! Dit is het enige wat mij naar buiten brengt: mijn zoon."

R. T. - Heusden-Zolder

 

"Als ik naar het graf van
mijn vader ga, wil ik met
hem alleen zijn en niet bij 800 anderen in een massagraf.
 We hebben hem daar zijn
laatste rustplaats gegeven en dat wil ik ook na 38 jaar zo houden.
Gun hem a.u.b. zijn grafrust!"

W. N. - Heusden-Zolder

 

"Een laatste plaats waar ik nog bij mijn ouders kan zijn. Een bloemetje brengen bij moederdag, vaderdag, verjaardag..., of gewoon een bezoekje brengen.
Het geeft me rust."

R. B. - Houthalen

 

"Ik weet hoe pijnlijk het is om aan het graf van je kind of dierbare overledene te staan. Maar dit graf is een laatste stukje troost om nog even dicht bij je overledene te zijn. Ontneem dit menselijk gevoel niet.
Ook een gemeentebestuur mag niet harteloos zijn."

V. V. - Stokrooi

 

"Beeld je in dat je bij vaderdag voor het laatst aan het graf van je vader kan staan..."

M. P. - Heusden-Zolder

 

"Ik denk dat als ge zelf uw vader of moeder verliest, er misschien meer begrip kan zijn."

S. B. - Heusden-Zolder

 

 

"Het is de laatste plaats waar ik mijn moeder kan bezoeken. Zij is mijn verleden en heden, zij is mijn geschiedenis."
...
"Ik hoop voor het schepencollege dat zij ook ooit in de geschiedenis vermeld worden en niet vergeten worden. Heden en verleden zijn onuitwisbaar, al willen jullie dat graag"

H. Z. - Heusden-Zolder

 

"Ik was 13 jaar toen mijn moeder stierf. Nu pakken ze me haar voor de tweede keer af... Ook het graf van mijn vader en grootouders wordt vernietigd."
...
"Als ik het moeilijk heb of verdriet heb, ga ik naar hun graf. Ik praat er met hen en kom er tot rust..."

L. N. - Beringen

 

"Mijn man en grootouders liggen begraven in Berkenbos. Ik vind de grafopruimingen rampzalig en heb er al eindeloos over gepiekerd. Ik slaap er niet meer van."
...
"Mijn grootouders hebben mij grootgebracht en ervoor gezorgd dat ik een goed leven had. Ik ben hen zo dankbaar! Mijn moeder is
in de oorlog gebleven en moesten zij er niet geweest zijn, had ik in een weeshuis gezeten."
...
(huilend:) "Wat kan ik doen? Herbegrafenissen kosten een bom geld."

"Voor mij kan dit echt niet. Als het doorgaat mogen ze mij ook als een hond in dat massagraf gooien..."
...
"Is de laatste rustplaats van onze ouders en grootouders niet meer waard voor de gemeente Heusden-Zolder?"

G. W. - Heusden-Zolder

 

"Tranen liepen uit mijn ogen bij het vernemen van de grafontruimingen."
...
"Ik heb mijn ouders heel jong verloren. Maar naar hun graf gaan, geeft mij het gevoel dat ik toch nog naar hen toe kan. Ik ga er met hen praten en dat doet me goed."
...
"Het is intriest dat ik mijn ouders voor een tweede maal moet verliezen en ze deel zullen gaan uitmaken van een massagraf!"
...
"Je mag op me rekenen voor steun bij eender welke actie"

L. V - Heusden-Zolder


 

 

 

"Het is een schande dat
we zo in de kosten gestoken worden. Ik kan mijn moeder toch niet in een massagraf laten steken, terwijl al haar kinderen nog in leven zijn!

Voor mij, en ik hoop vanwege iedereen die gedupeerd is, dat de verantwoordelijken van deze ingreep, geen enkele stem zullen krijgen bij de nakende verkiezingen."

S. A. - Heusden-Zolder

 

"De laatste rustplaatsen van mijn ouders zijn me zeer dierbaar. Ik wil hen regelmatig kunnen opzoeken, maar zeker niet in een massagraf.
Er is trouwens nog zoveel ruimte op en rond de kerkhoven.

Dat burgemeester Sonja Claes en schepenen (dan nog CD&V) zo met overledenen omgaan, getuigt van weinig respect. Ik hoop van harte dat de kiezers van Heusden-Zolder daar in oktober rekening mee zullen houden."

J. J. - Hoeselt

 

"Het graf van mijn dochter dat verdwijnt?
Begrijpen jullie wel goed welke emotionele impact dit teweegbengt?"

L. L. - Heusden-Zolder

 

"Het graf van mijn vader in Berkenbos is niet zomaar een laatste rustplaats. Het is voor mij de onmisbare band met de Limburgse grond. Een waar monument als aandenken aan mijn vader die er als mijnwerker 33 jaar in de diepe ondergrond heeft gezwoegd. Dit wordt zomaar niet verbrijzeld! Een beetje fierheid is hier meer dan gepast."

A. C. - Borsbeek

 

"Ik heb mijn beide ouders bijna gelijktijdig verloren. Zoek een
andere oplossing!"

L. M. - Heusden-Zolder

 

"Het kan niet zijn dat men de laatste rustplaats van mijn vader verstoort!"
...
"En wat met zijn grafsteen die moeder en wij betaalden? Gaat die zomaar verloren?
...
Wij hopen dat het schepencollege meer begrip zal hebben voor de nabestaanden!

R. S. - Heusden-Zolder

 

"Het is niet eerlijk dat die graven weg moeten en andere mogen blijven staan! Waarom? Zijn die heilig? Denk daar maar even over na. Wij zijn toch allemaal gelijk, of niet?"

L. K. - Heusden-Zolder

 

"Ik heb mijn grootvader nooit gekend, maar toch betekent hij enorm veel voor mij. Ik ga zijn graf al 16 jaar bezoeken en wil dit echt ook kunnen blijven verder doen."

M. B. - Heusden-Zolder

 

"Iedereen gelijk
voor de wet!"

S. P. - Heusden-Zolder

 

"Mijn opa betekent veel voor mij. Daarom vraag ik vriendelijk om hem te laten rusten."

M. S. + M. P. - Heusden-Zolder

 

"Alleen als moeder
kan je dat begrijpen..."

U. Z. - Heusden-Zolder

 

"Ik ga bijna elke dag naar het graf van mijn ouders. Mijn moeder is nog maar
3 jaar dood en mijn vader overleed in 1975. Ik vind het zo erg dat zijn graf wordt verwijderd."
...

"Protestactie is een godsgeschenk. Ik hoop op een mirakel. Het maakt
me ziek en ik voel
me zo machteloos."
...

"Ik zou de gedachte
dat mijn ouders in een massagraf worden gedumpt niet kunnen verdragen.
Het doet me denken aan
de concentratiekampen"

M. P. - Heusden-Zolder

 

 

"Ik heb mijn ouders, tante en nonkel in één klap verloren. Ze liggen allen op het kerkhof in Berkenbos."
...
"Ik hoop dat het niet de laatste keer is dat ik op moederdag bloemen kan brengen naar het graf van mijn moeder"
...
"Herbegravingen zijn
niet te betalen..."

 R. C - Heusden-Zolder

 

"Mijn zoon ligt sinds 1967 op het kerkhof van Berkenbos begraven.
Ik ga hem nog steeds
bijna dagelijks bezoeken. Zijn graf betekent heel veel voor mij en een bezoek geeft me innerlijke rust."
...
Het is spijtig dat ik op een leeftijd van bijna 84 jaar nog zoiets moet meemaken"
...
"Wat denken die van het gemeentebestuur wel? Ik ben zo kwaad op hen. Hopelijk zorgt een ander bestuur voor een nieuwe wending."
...
"Ik ben zo blij dat we met onze grieven ergens terecht kunnen. Bedankt!

L.VB Heusden-Zolder

 

 

"Mijn broer en ik waren zeer hecht. Wij hadden zowat dezelfde leeftijd. Graag wil ik het houden zoals het is..."

R. VB - Paal

 

"Ik vind het absoluut niet kunnen dat het gemeentebestuur je zomaar het graf van je dierbare kan afpakken"

S. F - Heusden-Zolder

 

"Het is een schande, vind ik. Het pakt me echt.
Ik voel me zo boos en machteloos..."

Y. V - Beringen

 

 

 

 


Norbert Vandermaesen:

"Mijn kind en ouders liggen in Berkenbos begraven,
maar het graf van mijn moeder wordt me plots ontnomen..."

 

Clement Vandermaesen
°1925   † 1987
Wendy Vandermaesen
°1974   † 1974
Gertrude Beukmann
°1923   † 1977


"Ik woon in Berkenbos en met regelmaat bezoek ik op het kerkhof het graf van mijn dochtertje Wendy en mijn ouders. De aangekondigde verwijdering van het graf van mijn moeder kwetst me erg. Het voelt aan alsof het gemeentebestuur het bestaan van mijn moeder niet meer van betekenis vindt en ze mag vergeten worden..."


 

 
 


 

"... en als er dan toch zo nodig moet ontruimd worden, is iedereen gelijk voor de wet. Ook de paters die hier niet eens familie hebben..."

R. W. - Diest

 

"Ik ben geboren en opgegroeid in Berkenbos, waar mijn kind, ouders, broer en grootouders  begraven liggen.
...
"Laat hun a.u.b. met rust
en stop ze niet in een massakuil."
...
Politici, laat je menselijk gelaat eens zien!!

A. M. - Zonhoven

 

 

"Ik wil het graf van mijn zus
niet kwijt!
Ze heeft me grootgebracht..."

V. L. - Heusden-Zolder

 

"Het graf van mijn zoontje en vader is me heilig.
...
"Ze noemen dat hun laatste rustplaats en dat moet zo blijven.
...
Het is ook een schande hoe de gemeente dat bekend maakte."

Y. V. - Heusden-Zolder
R. B. - Peer


 

"Ik hoop via onze bezwaren dat mijn grootouders in rust kunnen blijven liggen.
...
De moslims mogen dat toch ook, waar ik niets op tegen heb. Maar gun ons dat dan toch ook!"
...
Bovendien is er toch
grond genoeg. Zoals het bos naast het kerkhof van Berkenbos. Dus plaats zat..."

G. W. - Heusden-Zolder


 

"Ik ga al 36 jaar naar het kerkhof om een bloemetje te plaatsen op het graf van mijn ouders. Daar kan ik kracht uit halen. En nu wordt dit plots van mij afgenomen! Het maakt me zeer verdrietig! Neem dit toch niet van mij af!"

R. C. - Heusden-Zolder

 

 


 

"Ik heb mijn grootouders nooit gekend, maar hun graf in Berkenbos is voor mij de enige manier om contact met hen te hebben"

R. W. - Diest

 

"Het graf van mijn grootouders in Berkenbos betekent voor mij een enige mogelijkheid om de duisternis die ze achterlieten, te omarmen."

A. W. - Diest

 

"Ikzelf, noch mijn kinderen en kleinkinderen, kunnen het ons voorstellen
om niet meer op bezoek te kunnen gaan bij opa en oma in Berkenbos."

J. L. - Peer


 

"Zelfs de privacy van je eigen graf wordt je niet gegund. Rust in vrede, bompa!"

B. B. - Zutendaal


 

"Een 'gemeenschappelijk' graf is beneden alle peil en doet me denken WO II, waar de Joden ocharme ook in massagraven terecht kwamen."
...

Zijn onze grootouders dan niet meer waard? Zij hebben ons deze welvaart gegeven, waar ik hen dankbaar voor ben..."

S. G. - Heusden-Zolder

 

"Het graf van mijn grootvader is iets waar ze hun handen moeten vanaf houden!"

B. B. - Heusden-Zolder


 

"Mijn dochter ligt sinds
10 jaar begraven te Berkenbos. Ik zou het verschrikkelijk vinden als ze zou worden opgegraven en we niks meer hebben om naar toe te gaan..."

G. J. - Beringen


 

"Laat deze mensen rusten in vrede! Of is men weer bezig met de bevolking in opstand te brengen?"

M. S. - Heusden-Zolder


 

"Ik heb mijn beide ouders op enkele maanden tijd verloren. Hun graf is me dierbaar. Zoek een andere oplossing!""

M. L. - Heusden-Zolder

 

 

 
 
 

Herman Bielen:
"Ik vind het onvoorstelbaar dat het gemeentebestuur eenzijdig
 en zonder enig overleg met nabestaanden, beslist dat het graf
van mijn grootvader moet verdwijnen..."


 

 
 
 

 

counter for tumblr